Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht en omvat de rechtsregels over de rechtspositie van ondernemingen. 
 

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht

Mr. Adriaan van Overbeek de Meyer is gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij begeleidt zowel ondernemingen met winstoogmerk als non-profit organisaties. Wij zetten alternatieve oplossingen voor u op een rij zodat u op basis van het advies van mr. Adriaan van Overbeek de Meyer voor de meest aantrekkelijke en juridisch haalbare optie kunt kiezen.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het ondernemingsrecht vallen zijn:
 
Contractenrecht:
  • het opstellen en beoordelen van contracten (franchise, inkoop, verkoop, algemene voorwaarden, agentuur, huur)
  • conflicten over de uitvoering en nakoming van contracten
  • contractonderhandelingen
 
Incasso van geldvorderingen, dan wel verweer tegen geldvorderingen
 
Franchising en alles wat daarmee samenhangt
 
Bedrijfsopvolging: begeleiding van bedrijfsovernames, fusies, activa transacties, reorganisaties, due diligence onderzoek 
 
Oprichting en begeleiding van: besloten vennootschappen, maatschappen, stichtingen, vennootschappen onder firma
 
Vennootschapsrechtelijke kwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid
 
Huurrecht bedrijfsruimte en kantoorruimte:
  • het opstellen van huurcontracten
  • advisering inzake huurbeëindiging
  • incasso van huurpenningen
  • ontruimingsprocedures, c.q. het voeren van procedures, waarmee ontruiming wordt voorkomen
 
Insolventierecht: faillissement, surséance van betaling
 
Aanbestedingsrecht: deskundig en adequaat juridisch advies over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken.
 
Wilt u over deze onderwerpen extra informatie of heeft u behoefte aan advies of bijstand, neem contact met ons op.